Velkomst

Når du har været igennem dine undervisning, så bliver du tilmeldt en eksamen.
Når denne er bestået, så informerer DBU bl.a. Herning Fodbolddommer Klub omkring der er
en ny dommer der snart er uddannet.

En vejleder fra Herning Fodbolddommer Klub vil så kontakte dig og fortælle hvad du kan forvente af os, samt af hele klubben.

Læs vores medlemsfolder her:

Vi vil fortælle dig om:

  • Om klubben
  • Arrangementer vi normalt har
  • Sammenhold
  • Kampafgift
  • Det gratis medlemsskab for nye dommere det 1. år
  • Hvem du kan kontakte. Du vil blive tildelt en vejleder der vil hjælpe dig igennem opstarten og evt. spørgsmål. Ofte vil denne vejleder se en eller flere af dine uddannelseskampe
  • Tildeling af dommer nummer
  • Bestilling af dommertøj til medlemspriser (husk det 1. sæt koster kun 200,00 for medlemmer) og eventuel ny fløjte, gule/røde kort, scorekort m.v.
  • Vores Facebook og hjemmeside
  • Uddannelseskampe og hvordan vi støtter dig i disse.