Opstart af HFK Seniorklub –
Kort beskrivelse af arrangement lørdag den 15/10-2022

Deltagere: Per Nielsen, Rud Jakobsen, Dennis Andersen, Leo Christensen, Søren Basse, Poul Høgh, Emil Knudsen, Kaj Skriver, Lars Hangaard Evers, Torkild Langhoff, HC Søndergaard, Ole Madsen, Kurt Halkær, Vagn Mikkelsen og Arne Reimers.

Vi mødtes 15 tidligere og nuværende dommere fra Herning Fodbolddommer Klub – alle + 55 år – ved Søgården i Sunds kl 10.

Efter varm velkomst fra Vagn og Arne delte vi op i 2-mands hold, som spillede minigolf på Søgårdens nye flotte anlæg. Med større eller mindre held / dygtighed? gik vi banen rundt på ca 1 time – med en forfriskning undervejs. Hygge og god stemning var i højsædet.

Efter minigolf kørte vi til mødelokale i Sundshallen. Her fik vi et par smørrebrød, øl/vand samt kaffe og kage, mens snakken fortsat gik lystigt – også med udveksling af gamle fodbolddommerminder.

Vi kårede og hyldede den fortjente vinder af minigolf – Lars Hangaard Evers blev som mester af HFK Senior minigolf 2022 den første i en forhåbentlig lang række af tilsvarende mestre. Lars gik banens 18 huller i kun 57 slag!

Omkring HFK Senior i øvrigt, så var der rigtig stor opbakning hertil: Alle var enige i, at den skulle fortsætte! Kommentarer fra debatten:

  • Gerne 3 eller 4 arrangementer pr år
  • Udover de fremmødte var positive meldinger fra 18 øvrige, som på dagen var forhindret, men vil deltage fremover
  • Fint med delvis selvbetaling og derudover støtte til arrangementer fra HFK
  • At 100 kr /år som betaling for passivt medlemskab af HFK er rimeligt
  • At der skal være fortæring ved foreningens arrangementer (-så vidt muligt)
  • At melding om arrangementer skulle ud i god tid inden.

Derudover blev en hel del idéer til arrangementer bragt i forslag:

Nytårskur, rafleturnring, besøg på Locked, vandreture f.eks Skovsnogen og Sunds Sø, foredrag, besøg TV Midt/Vest, brunkulslejrene, orienteringsløb/-gang, FCM superligakamp eller besøg på nyt projekt, fortsætte med minigolfmesterskab + hygge.

Som tilrettelæggere i 2023 fortsætter Vagn Mikkelsen, Jens Kjær og Arne Reimers – gerne med bistand fra andre.

Vi sluttede kl 13 – efter 3 timers rigtig godt samvær! Tak til alle fremmødte!

Referat ved Arne Reimers