Privatlivs politik for Herning Fodbolddommer Klub

Herning Fodbolddommer Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Kenni Jensen

Email: kenni.jensen@atea.dk
Telefon: 3078 1952

Arbejde for dommerklubben:
– Bestyrelsesmedlem

Webside: www.fodbolddommerklub.dk
Webside ligger hos Netgiganten. Læs deres persondataforordning 
Privatlivspolitik for Herning Fodbolddommer Klub:

Dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål,
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Herning Fodbolddommer Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Kenni Jensen
Telefonnr.: 3078 1952
Mail: kenni.jensen@atea.dk
Website: www.fodbolddommerklub.dk

Behandling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse,
telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra:
Vi anvender alene oplysninger, vi modtager fra dommeren medlem af Herning Fodbolddommer Klub. Dertil data fra DBU omkring adresse og mobil nummer, antal kampe, eksamens dato og fødselsdato.

Herning Fodbolddommer Klub’s formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Herning Fodbolddommer Klub’s berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
Formål:
1) Formål med behandling af personoplysningerne:
– Drift af foreningen. Dommerklubbens medlems håndtering, herunder kontingentopkrævning.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:
I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,
vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser
som:
– Daglig drift af dommerklubben
– Aktiviteter

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt
grundlag end samtykke. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give
samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dit navn, dommernummer og e-mail adresse skjult på vores hjemmeside for udsendelse af indbydelser og information. Kassereren har også adresse oplysninger i forbindelse med kontingent inddragelse. Dertil antal dømte kampe.
– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af dommerklubben.
Dog slettes information på hjemmesiden med det samme ved udmeldelse af dommerklubben.

Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
– Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
– Retten til indsigt i egne personoplysninger
– Retten til berigtigelse
– Retten til sletning
– Retten til begrænsning af behandling
– Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
– Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Cookies på hjemmesiden:
Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, indstiller vi en midlertidig cookie til at bestemme, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi også oprette flere cookies til at gemme dine loginoplysninger og dine valg af skærmvisning. Login cookies varer i to dage, og cookies med skærmindstillinger holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login fortsætte i to uger. Hvis du logger ud af din konto, fjernes login-cookies.

 

Indbygget indhold fra andre websteder:
Artikler på dette websted kan indeholde indbygget indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indbygget indhold fra andre websteder opfører sig nøjagtigt på samme måde som om besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder samler muligvis data om dig, bruger cookies, integrerer yderligere tredjepartssporing og overvåger din interaktion med det indlejrede indhold, herunder sporing af din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.


Revidering af privatlivs politikken:
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til
anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved
væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.