Kort referat af HFK Seniors

Minigolfmesterskab 2023 samt hyggedag i Sunds lørdag den 4/11-23

Deltagere: Leo Christensen, Hans Jørgen Andersen, Johnny Lauridsen, Ole Skovgaard, HC, Per Nielsen, Jens Kjær, Søren Basse, Vagn Mikkelsen, Hans Jensen, Dennis Andersen, Ole Madsen, Emil Knudsen, Lars Hangaard Evers og Arne Reimers.

Atter mange glædelige gensyn til minigolf ved Søgården Sunds. Og det var faktisk svært at få golfbolden i hul – selv om man koncentrerede sig! Efter at have hygget og gået de 18 huller viste det sig, at en ”rigtig” golfspiller alligevel har bedre forudsætninger også ved minigolf. I hvert fald kunne Søren Basse kåres som HFK Senior Minigolfmester 2023.

Efterfølgende fortsatte vi samværet med smørrebrød og hygge i Mødelokale i Sundshallen – nu kaldet Multicenter Sunds. Og her gik snakken virkelig godt!! Vi drøftede også fremtidige arrangementer for Seniorklubben. Her blev bl.a. nævnt at det vil være interessant at besøge FCM´s nye faciliteter i Ikast. Men også at et sådant besøg bør laves i samarbejde med HFK´s arrangementsudvalg.

Af andre forslag var der især interesse for præmiewhist – hvilket Emil vil arbejde videre med. Emil blev i øvrigt ”valgt” ind som nyt medlem af arrangementsgruppen – i stedet for Arne.

Nytårskur 2024 påtænkes afholdt tirsdag den 6/2-2024 – i mødelokalet i Sundshallen, Arne bestiller lokalet.

Referat af Arne sø 12/11-2023