Teoritest
Alle dommere skal gennemgå teori gennemgang hvert år efter sommerferien.
Det er ofte der der også kommer nyt i lovbogen.

Alle serie 3 dommere og op skal til teoretisk test hvert andet år. Ofte ulige år.

Alle nyoprykkede serie 3 dommere skal til test.
Alle breddedommerudviklere skal til teoritest hvert år.

Teoritesten foregår for udviklere i hold af tre til fire personer, og bliver planlagt i samarbejde mellem DBU Jylland og dommerklubberne, og afviklet decentralt i dommerområderne/dommerklubberne. Nyoprykkede Serie 3-dommere bliver dog ofte testet individuelt.

 

Fysisk test

Alle serie 3 dommere og op skal til fysisk test hvert år.
Rykker en dommer om ved årsskiftet, så skal dommerklubben sørge for en fysisk test af dommeren inden denne kan dømme i den nye række.

Også alle linjedommere skal op til fysisk test hvert år.
Det er dommerklubberne, som afholder de fysiske tests af dommerne.

Der er forskellige fysiske test og Herning Fodbolddommer Klub har træning i disse inden test dagen.

Se her krav til den fysiske test:

Række Opgave FIFA YO YO Cooper
DS Dømme 17-4
DS Vinke 28 ture 15-4
JS Dømme 40 ture 15-8
JS Vinke 28 ture 14-2
S1 Dømme 40 ture 15-8
S1 Vinke 28 ture 14-2
S2 Dømme 40 ture 15-8
S2 Vinke 28 ture 14-2 2000 meter
S3 Dømme 28 ture 14-2 2000 meter

 

YoYo-testen
YoYo-testen er opstillet på en bane på 20 meter. Deltagerne foretager et frem- og tilbageløb på 20 meter.

Der er et afløbsområde, som afsættes i start-enden, og man skal bevæge sig hele vejen frem og tilbage i afløbsområdet i ”pausetiden”.
Man behøver ikke passere stregen/linjen ved vendepunktet, men den skal berøres.
Ved sidste løb skal minimum halvdelen af distancen være tilbagelagt for at bestå. Man kan altså godt dumpe uden først at have modtaget advarsler.
Første gang man ikke har kontakt med linjen når ”beepet” lyder, bliver der givet en advarsel – og anden gang det sker, er man dumpet.

Du kan downloade yo yo testen til eget brug her
Tip: Højreklik på filen og vælg “gem link som” for at gemme på din pc

FIFA-testen
FIFAtesten er en opstillet bane på 100 meter. Deltagerne starter med at løbe 75 meter i et angivet tidsrum. Herefter går deltagerne 25 meter på et angivet tidsrum. Efterfølgende vender deltagerne og løber 75 meter tilbage på banen i et angivet tidsrum. Efterfølgende går deltagerne 25 meter på et angivet tidsrum.

Cooper-test
Cooper-testen er en fysisk test, hvor der måles hvor langt deltagerne kan løbe på 12 minutter.
Det er ofte 2000 meter der er kravet.

FIFA test:
Intervaltest

  • Dommer skal tilbagelægge følgende intervaller: 40/28 gange 75 meters løb efterfulgt af 25 meters gang. Dette svarer til 4.000/2.800 meter. Løbehastigheden angives via en lydafspiller, og løbetiderne er afpasset til den kategori som dommeren tilhører.
  • Testen starten med at dommeren er klar ved en af startpositionerne. Der må ikke løbes før startsignalet (en fløjte) lyder. For at sikre at dommeren ikke tyvstarter, kan der placeres en kontrollør ved hver startposition. Eventuelt kan et flag anvendes for at blokere løbebanen indtil startsignalet lyder. På startsignalet/fjernelse af flaget må dommeren starte sit løb.
  • Ved afslutningen på hvert løb skal dommeren være i ”gå-zonen” når før fløjtesignalet er afsluttet. ”Gå-zonen” er markeret med kegler 1,5 meter før og efter 75-meter mærket.
  • Hvis dommeren ikke når at få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden, modtager dommeren en advarsel fra kontrolløren. Når dommeren ikke af få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden anden gang, skal kontrolløren stoppe testen for dommeren og meddele, at testen er dumpet.
  • Det anbefales at testen løbes i grupper med højst seks deltagere. Hvis det er muligt at have 4 grupper i gang samtidig, kan altså i alt 24 dommere blive testet samtidigt. Hver gruppe bør tildeles en kontrollør, der følger gruppen under afholdelse af testen.

Du kan hente lydfilen her