Vurderingskriterier (principper) for indplacering

Oprettet 20.06.2024

Så har vi haft indstillingsmøde, hvor hver enkelt dommer er blevet vurderet, for at vi kan stille det stærkeste hold til efterårets kampe.
Det endelige resultat kommer ud for alle regioner på samme tidspunkt for hele landet.

I år var det en lidt anderledes opstart på vores møde, idet vi i udviklergruppen synes vi skulle have mere gennemsigtighed i det vi går og laver.
Udviklergruppen besluttede derfor samlet at udarbejde klare principper for, hvilket grundlag vi ville vurdere vores dommere ud fra, så der på ingen måde ville gå ”sognerådspolitik” i tingene. Vi vil på den måde ensrette og sikre et ens vurderingsgrundlag for ALLE vores dommere.

Disse principper gør vi selvfølgelig synlig for alle vores medlemmer.

Vi har vedtaget, at vi vil revurdere vores principper efter et ½ år. Er de stadig gældende eller er der noget der skal justeres.

Vores vurderingsgrundlag:
– Karakter.
For at tage højde for, at en dommer kan have en dårlig dag, tager vi SOM UDGANGSPUNKT karakterer fra de seneste 3 kampe

Kundetilfredshed.
– Er der kommet klagesager fra klubber, dommerkollegaer eller DBU

Sene afbud.
– Sene afbud til påsætteren, og ikke om en dommer planlagt fravær og dermed styr på sin kalender

Antal kampdage/dømte kampe i årets løb.
– En dommer med 90 kampe på et år op imod 30 kampe. Der vælger vi den dommer der dømmer flest
kampe

Fysisk indsats på banen.
– Vi ser i gruppen rigtigt mange kampe, vi får også tilbagemeldinger både fra LDér og dommere, hvis en
dommer ikke kan følge med i kampene

Alder
– En ung dommer på vej frem, frem for en der har stået i en given række i en årrække

Arbejdsindsats for dommerklubben
– Deltagelse i klubbens aktiviteter

Vi håber på, at vi med dette vurderingsgrundlag vil lave alle op- og nedrykninger transparente ift. den personlige vurdering, så det bliver ens for alle vores dommere

Endvidere aftales følgende principper:
1. Hver dommer indrangeres i den række vedkommende er i.
Det foregår i numerisk rækkefølge (ud fra de principperne ovenover)

2. Hvis man kommer ned oppefra (højere end JS, så indplaceres man det første halvår i JS).
Man får herefter rang af nr. 1 i JS-gruppen det første halve år. Dette kan kun overgås af et talent, hvis talentet ikke er kommet i pre-talent
Derefter indgår man på samme vilkår som øvrige dommere.

Udviklerformanden deltager herefter på et indstillingsmøde sammen med de 3 andre dommerklubber i området (Holstebro/Vestjysk, Midtjysk, Nordvestjysk).
Der gennemgår de sammensætning af hold til den kommende sæson, og indplacere herefter samtlige dommere ud fra de rangeringer som hver dommerklub har givet de enkelte dommere fra serie 3 og op

Vi arbejder med en margen på 0,1 i +/- difference ift. karakter omkring vurderingsgrundlaget.

Herning fodbolddommerklub rykker SOM UDGANGSPUNKT aldrig en dommer ned uden en udvikling, som vurderingsgrundlag.

Udvikler i en række:
Hvis en udvikler der deltager i indplaceringsmøde ved det lokale udvalg / det regionale dommerudvalg er indplaceret i en række og der skal snakkes om dommerne i denne, så er reglen at personen skal forlade rummet imens det diskuteres. Dvs. eksempelvis. imens der diskuteres indplacering i JS, så skal alle dommere indplaceret i den række forlade rummet.
Det er for at sikre andre dommere ikke tror udviklere kan påvirke sin egen indplacering. Det er naturligvis ikke tilfældet.