Tildeling af dommer nummer

Inden du får tildelt dine 3 uddannelseskampe der skal du have et dommernummer.
Det sørger Herning Fodbolddommer Klub for at bestille hos DBU.
Det sker ofte hos vores kamp påsætter.
I Herning starter vores dommer numre med 66 efterfult af 3 cifre.

Man kan sige dit dommernummer er dit id indenfor dommerverdenen.