Vold imod dommere

Vejledning for den enkelte dommer:

 • Stands omgående kampen. Kampen må under ingen omstændigheder genoptages.
 • Bring dig selv i sikkerhed – væk fra eventuelle forfølgere. Få eventuel hjælp fra
  det andet hold.
 • Hvis du ikke allerede har navnet på spilleren, skal nummeret på spilleren
  registreres. Kontakt aldrig spillerens hold, og da slet ikke den pågældende spiller,
  uanset hvor rolig spilleren end måtte virke.
 • Brug holdkortet – det skal alligevel ikke indsendes til lokalunionen, når kampen
  afbrydes – dette kan varierer fra lokalunion. Få det andet hold til at notere deres
  telefonnumre. De er vidner, og politiet må formodes at kontakte dem.
 • Ring straks til en person i dommerklubbens bestyrelse (En god ide at kontakte Robert Houlberg først, som er ansat ved politiet). Vedkommende skal informeres om hændelsen, så der straks kan disponeres korrekt overfor myndighederne. Aftal – om muligt – at mødes på skadestuen, jf. nedenstående punkt.
 • Tag på skadestuen. Sig du har været udsat for vold, og der skal laves en
  politiattest.
 • Kør til politiet sammen med din kontaktperson fra dommerklubben. Sagen skal
  anmeldes straks, ligesom afhøringerne skal iværksættes snarest muligt.
 • Du må efterfølgende under ingen omstændigheder kontakte spilleren, klubben
  eller pressen.

Læs mere på DBU’s hjemmeside

Læs guide: Guide_vold_imod_dommere1