Læs mere på DBU’s hjemmeside her

VIDEOOPTAGELSER AF KAMPE

Når klubberne filmer en kamp, f.eks. ved brug af VEO, så SKAL de (enten ved skiltning eller lign.) oplyse alle ’medvirkende’ (dommere, modstandere, eget hold m.m.) om, at fodboldkampen bliver videooptaget, således at klubben overholder databeskyttelsesreglerne (GDPR).
Det kræver IKKE samtykke fra spillere, trænere og/eller dommere at videofilme en kamp, MEN det er en databeskyttelsesmæssig ret for alle de deltagende parter, at de skal have muligheden for at sige nej.
Man må også gerne offentliggøre videooptagelse af kampe på f.eks. sociale medier.
Det er dog MEGET VIGTIGT at være opmærksom på følgende:
  • Man skal oplyse alle implicerede parter om, at det vil blive offentliggjort.
  • Alle spillere, dommere, trænere eller lign., der optræder i videooptagelsen, skal have mulighed for AT SIGE NEJ, såfremt de ikke ønsker at videooptagelsen offentliggøres.
  • Hvis man har lagt videooptagelsen op på de sociale medier og/eller DBU’s platforme, og der er én eller flere af de implicerede parter, der ønsker at få det slettet igen, så SKAL man slette det fra nettet uden unødigt ophold.

Hvis du ønsker en optagelse fra Veo fjernet fra DBU’s platforme, kan du skrive til support@dbu.dk

OG HUSK, at når der er tale om børn og unge, så skal man være særligt opmærksom og udvise ekstra beskyttelse, da denne gruppe måske ikke er helt så klar over de eventuelle konsekvenser af en eventuel offentliggørelse.
DBU har skrevet ind i den generelle privatlivspolitik (som fremgår af fodboldpasset), at videooptagelser af kampe kan forekomme, så spillere, dommere, trænere m.m. er gjort opmærksomme på det, MEN den respektive klub skal stadig oplyse om, at der foretages videooptagelse af kampen.
Kategorier: Information