Hermed indkaldelse til generalforsamling på FOX and Hounds.
Det er lige før vores dommerfest.
Lørdag den 20. januar 2024 kl. 15.00 i Fox and Hounds lokaler på Østergade 17, 7400 Herning

Under generalforsamling er der mulighed for hygge for koner/kæresterne hos Kenni’s kone Karina der ligger ca. 500 meter fra Fox.
Det kunne nok være Karina lægger op til noget kreativt. Tilmelding til Kenni, hvis konen/kæresten har interesse i dette.

Under eventuelt vil DFU’s nye formand Jens Rohde have ordet og fortælle om DFU og deres tanker om fremtiden.

Husk har du forslag, så send dem til Kenni Jensen minimum 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der vil være øl/vand til generalforsamlingen, men ikke mad da vi jo holder dommerfesten efter generalforsamlingen.

Tilmelding til Kenni Jensen senest den 13. januar 2024

 

Ordinær generalforsamling i Herning Fodbolddommer Klub

 Lørdag den 20. januar 2024 kl. 15.00 i Fox and Hounds lokaler på Østergade 17, 7400 Herning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Dommerpåsætterens beretning
 4. Udviklerformandens beretning
 5. Seniorklubbens beretning
 6. Indkomne forslag
 7. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 8. Fastsættelse af kontingent og kampafgift
 9. Valg
  af kasserer (på valg Martin Vestergaard – villig til genvalg)
  af 1 bestyrelsesmedlem                     (på valg Lars Vesterbæk – ikke villig til genvalg)
  af 2 bestyrelsessuppleanter (afgår Lars Nykjær og Jakob Mastrup)
  af 2 revisorer (på valg Per Nielsen og Henning Gidsel Jensen)
  af 1 revisorsuppleant (afgår Allan Dam)
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Kenni Jensen – i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på: kenni.jensen@atea.dk senest den 13/1-2024.

Bestyrelsen

Kategorier: Information