Løbetest foregår alle på Herning atletikstadion den 27.6
Indgang ved tennisbanen.
Tilmelding på DBU.

Alle dommere indrangeret i serie 3 og opefter og alle linjedommere skal løbe fysisk test.

Test krav:

Træning:
Vi løber FIFA test træning på følgende dage.
Søndag den 6. juni klokken 11.00
Mandag den 14. juni klokken 18.45
Mandag den 21. juni klokken 18.45

FIFA test:
Intervaltest

  • Dommer skal tilbagelægge følgende intervaller: 40/28 gange 75 meters løb efterfulgt af 25 meters gang. Dette svarer til 4.000/2.800 meter. Løbehastigheden angives via en lydafspiller, og løbetiderne er afpasset til den kategori som dommeren tilhører.
  • Testen starten med at dommeren er klar ved en af startpositionerne. Der må ikke løbes før startsignalet (en fløjte) lyder. For at sikre at dommeren ikke tyvstarter, kan der placeres en kontrollør ved hver startposition. Eventuelt kan et flag anvendes for at blokere løbebanen indtil startsignalet lyder. På startsignalet/fjernelse af flaget må dommeren starte sit løb.
  • Ved afslutningen på hvert løb skal dommeren være i ”gå-zonen” når før fløjtesignalet er afsluttet. ”Gå-zonen” er markeret med kegler 1,5 meter før og efter 75-meter mærket.
  • Hvis dommeren ikke når at få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden, modtager dommeren en advarsel fra kontrolløren. Når dommeren ikke af få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden anden gang, skal kontrolløren stoppe testen for dommeren og meddele, at testen er dumpet.
  • Det anbefales at testen løbes i grupper med højst seks deltagere. Hvis det er muligt at have 4 grupper i gang samtidig, kan altså i alt 24 dommere blive testet samtidigt. Hver gruppe bør tildeles en kontrollør, der følger gruppen under afholdelse af testen.

Du kan hente lydfilen her

Kategorier: Information