Ændringer i fodboldloven 2019/2020
Fodboldloven, der i Danmark i praksis træder i kraft, når opstarten går til efterårssæsonen 2019 indeholder en del ændringer i forhold til den fodboldlov, der var gældende frem til den netop
overståede sæsonafslutning.
I det følgende vil vi gennemgå de paragraffer, hvori der er lovændringer. Teksten vil bestå af de nye formuleringer, som DBU tidligere har udsendt, og vil kun omhandle ændringerne. Vi har indskrevet formuleringerne i paragraffen og medtager hele den tekst, hvori ændringen fremgår. Tilføjelser/ændret tekst vil fremgå med fed og kursiv skrift.
Når man læser teksten er det vigtigt, at man i forbindelse med hver paragraf læser de tilhørerende bemærkninger under ”Internationale afgørelser og danske fortolkninger”
I enkelte tilfælde har vi lavet en kommentar til ændringen – denne kommentar er mærket ”DFUkommentar”.

https://danskefodbolddommere.dk/wp-content/uploads/2019/06/Pixi-af-lovaendringer.pdf

 

Kategorier: Information